Anasayfa » Beslenme » Deniz tuzu nasıl üretilir?

Deniz tuzu nasıl üretilir?

Gediz Deltası’nda 73 km² alan üzerinde kurulu ülkemizin en büyük deniz tuzlası olan, uzak geçmişi MÖ 250-300 yıllarına dayanan, yüzyıllar boyunca sahil gölcüklerinde biriken tuzun ilkel yöntemlerle toplanarak işlendiği Çamaltı Tuzlası Piri Reis’in 1513 yılında çizdiği haritada “Menemen Sığlıkları” olarak gösterilmiş, 1671-1672 yıllarında ise yöreyi gezen Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatname’sinde Tuzla-i Melemeniye olarak geçmiştir.

İlk kez Makedonyalılar tarafından kullanılan Çamaltı Tuzlası, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de sürekli işletilerek geliştirilmiştir. Padişah Abdülmecid zamanında özelleştirilen tuzla, 1863 yılında İtalyanlar tarafından modernleştirilerek bir süre yerel deniz tuzu üreticileri tarafından işletilmiş, daha sonra yönetimi Galata bankerleri tarafından tuz üretimi karşılığında devlet hazinesine düşük bir miktar vergi ödemek kaydıyla devralınmıştır. Çamaltı Tuzlası 1912 yılında kamulaştırılarak Maliye Bakanlığı’na devredilmiş, 1933 yılında ise Tekel Bakanlığı’na bağlanmıştır.

2010 yılı Nisan ayında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeler kapsamında Çamaltı Tuzlası’nın işletme hakkı 21 yıllığına Binbir Gıda’ya verilmiştir.

Çamaltı Tuzlası, Gediz Deltası sulak alan ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Alandaki deniz tuzu üretiminin devam etmesi sulak alanın ekolojik dengesi açısından önemli ve gereklidir. Binbir Gıda, ‘koruma öncelikli kullanım’ ilkesini benimseyerek, alana ilişkin uluslararası ve ulusal yasalarla getirilen koruma kararlarına ve bunların gerekliliklerine uyulmasını öncelikli kılmıştır. Alanın doğal yapısına hiçbir zarar vermeden, aksine delta bütününün ekolojik dengesine yaptığı katkının arttırılarak, yüzyıllardır süregelen ekonomik değerinden yararlanılması amaçlanmaktadır.

Çamaltı Tuzlası içerdiği birbirinden farklı ama uyumlu değerleri ile ender ve kısıtlı kaynak niteliğindedir ve bu özelliği nedeniyle birden fazla yasal statüyü bünyesinde barındırmaktadır. İzmir Kuş Cenneti ile iç içe olan tuzla sahası ‘Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Uluslararası Ramsar Sözleşmesi)’ hükümlerine tabidir. Çamaltı Tuzlası’nın bulunduğu alan aynı zamanda I. Doğal Sit Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Arkeolojik Sit Alanı ile iç içedir.

Son derece hassas korunan böyle bir alanda bulunan Çamaltı Tuzlası’nda, Ege Denizi’nin saf ve temiz suyundan tarihte kralların sofrasına konulacak kadar önem verilen ve halen tüm dünyada şef ve gurmelerin en kaliteli tuz olarak önerdiği deniz tuzu üretilmektedir.

Çamaltı Tuzlası’nda yüzyıllardır gerçekleştirilen tuz üretimini Binbir Gıda da geçmişten gelen sorumluluğun bilincinde ve bölgenin hassasiyetlerine azami derece önem vererek sürdürmekte ve hem bölge halkına istihdam yaratmakta hem de Çamaltı Tuzlası civarında konuşlanan irili ufaklı birçok tuz üreticisine hammadde tedarik ederek ülke ekonomisine katkı sunmaktadır.

Çamaltı Tuzlası’nda üretilen deniz tuzu ürünleri ve tuz fiyatları hakkında detaylı bilgi için lütfen www.binbirgida.com sitemizi ziyaret ediniz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*